[Back]  [Dams in Japan]

Dam table [S]


Name of dam Prefecture Dam type Purpose Height FY Completed
Sabagawa Dam Yamaguchi
G
FNAIP
54.0
1955
Sabaishigawa Dam Niigata
G
FN
37.0
1973
Sabigawa Dam Tochigi
G
P
104.0
1993
Sabudani-ike Osaka
E
A
15.0
1899
Sabukawa Dam Miyazaki
G
P
33.5
1963
Sagadani Dam Shimane
G
F
34.6
1957
Sagae Dam Yamagata
R
FNAWP
112.0
1990
Sagami Dam Kanagawa
G
WIP
58.4
1947
Sagamihara Chindenti Kanagawa
E
W
19.5
1954
Saganoseki Dam Oita
E
A
42.0
1996
Sagarikaya Dam Tottori
R
A
55.5
2001
Sagurigawa Dam Niigata
R
FNWP
119.5
1993
Sahoro Dam Hokkaido
G
F
46.6
1984
Saigawa Dam Ishikawa
G
FNWP
72.0
1965
Saigo Dam (Pre) Miyazaki
G
P
20.0
1929
Saigou Dam (Re) Miyazaki
G
P
20.0
2018
Saigu Choseichi Mie
E
A
16.0
2011
Saikyo Dam Kagoshima
R
AW
29.7
1987
Sajigawa Dam Tottori
G
FNP
46.5
1971
Sakagami Dam Gifu
G
P
23.5
1953
Sakaigawa Dam Shizuoka
G
P
34.2
1943
Sakaigawa Dam Toyama
G
FAWIPS
115.0
1993
Sakakibara-ike Mie
E
A
18.9
1939
Sakamoto Dam Kochi
G
FNP
60.3
2000
Sakamoto Dam Nara
A
P
103.0
1962
Sakamoto Dam (Re) Gunma
G
N
36.3
1994
SakaneDam Shimane
G
A
50.6
1992
Sakasegawa Dam Tochigi
E
P
18.2
1912
Sakase-ike Kagawa
E
A
22.2
1962
Sakase-ike Ehime
E
A
24.9
1927
Sakashimagawa Bosai Dam Gifu
E
F
19.7
1963
Sakashita Dam Fukushima
G
AP
43.0
1973
Sakidani-ike Okayama
E
A
16.4
1911
Sako Dam Ehime
G
A
31.0
2001
Sakuda Dam Aomori
R
F
31.5
1979
Sakuma Dam Chiba
E
A
25.5
1986
Sakuma Dam (Pre) Shizuoka
G
P
155.5
1956
Sakuma Dam (Re) Shizuoka
G
FP
155.5

Sakuna Dam Chiba
G
W
24.5
1977
Sakura Tameike Tottori
E
A
36.6
1973
Sakuraga-ike Toyama
E
A
27.0
1954
Sakuraga-ike (shimo) Kochi
E
A
20.0
1919
Sakuragawa Dam Nagasaki
G
W
33.9
1991
Sakuragi-ike Shizuoka
E
A
17.6
1951
Sakura-ike Wakayama
E
A
16.0
1966
Sakura-ike Hyogo
E
A
22.7
1951
Sameura Dam Kochi
G
FNAWIP
106.0
1978
Samuni Dam Hokkaido
G
F
44.0
1975
Sanaka Dam Hyogo
E
A
38.9
1978
Sanbe Dam Shimane
G
FNW
54.5
1996
Sandanda-ike Hiroshima
E
A
15.0
1975
Sangoro-ike Kagawa
E
AW
18.0
1924
Sanji Tameike Shimane
E
A
18.6
2006
Sankei Dam Hokkaido
G
A
17.0
1960
Sankyo Seki Chiba
E
A
15.4
1939
Sannakawa Dam Gunma
E
A
19.7
1933
Sannokai Dam (Pre) Iwate
E
A
37.4
1952
Sannokai Dam (Re) Iwate
R
A
61.5
2001
Sannosawa No.1 Dam Hokkaido
E
A
20.0
1924
Sannosawa No.2 Dam Hokkaido
E
A
16.0
1954
Sanru Dam Hokkaido
CSG
FNWP
46.0
2018
Sanzai Dam Ehime
G
FNAW
64.0
1980
Sarukoshi Dam Toyama
G
P
29.6
1981
Saruta Dam Niigata
G
P
48.5
1955
Sarutani Dam Nara
G
NP
74.0
1957
Sarutasawa Tameike Akita
E
A
20.5
1938
Sasadaira Dam Nagano
G
P
19.3
1954
Sasagamine Dam Niigata
R
AP
48.6
1979
Sasagatani-ike Kochi
E
A
15.0
1940
Sasahara Tameike Saga
E
A
26.3
1970
Sasakura Dam (Pre) Shimane
G
F
36.3
1967
Sasakura Dam (Re) Shimane
G
N
36.2
2006
Sasamagawa Dam Shizuoka
G
P
46.4
1960
Sasanagare Dam Hokkaido
B
W
25.3
1923
Sasanamigawa Dam Yamaguchi
A
P
67.4
1959
Sashikubo Dam Aomori
R
A
37.8
2011
Sasogawa Dam Fukui
G
FNWP
76.0
1957
Satsunaigawa Dam Hokkaido
G
FNAWP
114.0
1998
Sawada Dam Niigata
E
A
45.6
1988
Sawa-ike Osaka
G
A
21.0
1958
Sawairi Tsutsumi Fukushima
E
A
15.0
1933
Sawano-ike Kochi
E
A
15.0
1916
Sawayama-ike Nagano
E
FA
25.5
1936
Sayama-ike Dam (Re) Osaka
E
FN
18.5
2001
Sazanka Tameike Nagasaki
E
A
21.0
1917
Sebatani Dam Nagano
G
P
22.7
1928
Segi Dam Kyoto
G
P
35.5
1951
Sehuri Dam Fukuoka
R
W
43.0
1976
Seibu Dam Kagoshima
E
A
16.7
1968
Seidai Dam Hokkaido
E
A
29.7
1937
Seiganji Dam Kumamoto
E
FA
60.5
1978
Seiroku Tameike Miyazaki
E
A
31.3
1959
Seiwa Dam Hokkaido
E
A
15.8
1926
Sekiji-ike Ehime
E
A
22.5
1961
Sekishiba Dam Fukushima
E
A
20.0
1958
Senbacho Tameike Yamagata
E
A
20.5
1990
Senbon Dam Shimane
G
W
15.8
1918
Sendaigawa No.2 Dam Kagoshima
G
P
24.0
1964
Senganishi Dam (Re) Iwate
E
A
31.3
1934
Sengari Dam Hyogo
G
W
42.4
1919
Sengendaira Tameike Fukushima
E
A
25.5
1959
Sengoku-ike Toyama
E
A
32.0
1965
Sengosawa Dam (Re) Fukushima
E
FNA
43.0
2021
Sengozawa Dam (Pre) Fukushima
E
FA
43.0
1995
Senjogahara Dam Hiroshima
R
A
19.0
1997
Senjozan Dam Tottori
R
A
43.9
2003
Senmatsu Dam Iwate
G
A
26.8
1998
Sennindani Dam Toyama
G
P
47.5
1940
Senyo Dam Hiroshima
E
A
30.0
1976
Senzoku Dam Toyama
G
P
23.5
1974
Senzoku Dam Kagawa
G
FNW
41.4
1987
Senzu Dam Shizuoka
G
P
64.0
1935
Serikawa Dam Oita
G
FAP
52.2
1956
Serikawa Dam Shiga
E
A
27.0
1955
Seto Dam Nara
R
P
110.5
1978
Setoishi Dam Kumamoto
G
P
26.5
1958
Setsukinai Dam Iwate
R
A
38.5
1987
Shaka-ike Akita
E
A
21.4
1943
Shibakikawa Dam Hiroshima
G
P
15.5
1954
Shibayama-Ike Hiroshima
E
A
15.5
1919
Shibusawa Dam Nagano
G
P
20.7
1955
Shichikasyuku Dam Miyagi
R
FNAWI
90.0
1991
Shichikawa Dam Wakayama
G
FP
58.5
1956
Shigeida Dam Nagasaki
E
F
41.0
1983
Shigejiki Dam Nagasaki
E
AW
27.0
1976
Shigeo Tameike Nagasaki
E
A
17.3
1920
Shigeri Dam Hyogo
R
AI
17.1
1979
Shigeyukikami-ike Okayama
E
A
18.7
1919
Shigure Dam Tokyo
FA
W
24.2
1976
Shijushida Dam Iwate
GF
FP
50.0
1968
Shikamori Dam Ehime
G
FIP
57.9
1962
Shikawa Dam Hiroshima
G
FN
58.9
2004
Shiki Dam Kumamoto
E
A
36.0
1973
Shikimi Dam Nagasaki
G
FW
45.5
1980
Shikogawa Dam Ehime
G
AP
48.2
2010
Shimagawa Dam Gunma
G
FNWP
89.5
1999
Shimajigawa Dam Yamaguchi
G
FNWI
89.0
1981
Shimanose Dam Wakayama
G
A
44.5
1991
Shimizudani Dam Hiroshima
G
W
17.5
1951
Shimizume Dam Aomori
G
F
33.5
2000
Shimizunosawa Dam Hokkaido
G
W
25.1
1984
Shimizusawa Dam Hokkaido
G
AP
25.4
1940
Shimoaka Dam Miyazaki
G
P
17.8
1962
Shimohara Dam Gifu
G
P
23.9
1938
Shimohorokanai Dam Hokkaido
E
A
20.7
1970
Shimokitazawa Dam Fukushima
E
A
19.0
1935
Shimokotori Dam Gifu
R
P
119.0
1973
Shimokubo Dam Gunma
G
FNWIP
129.0
1968
Shimoniikappu Dam Hokkaido
G
P
46.0
1969
Shimonoharu Dam (Pre) Nagasaki
G
W
30.6
1968
Shimonoharu Dam (Re) Nagasaki
G
W
36.5
2006
Shimoohsawa-ike Mie
E
A
16.0
1936
Shimouke Dam (Pre) Oita
A
FP
98.0
1972
Shimouke Dam (Re) Oita
A
FNP
98.0
1986
Shimoushirono-ike Oita
E
A
15.0
1893
Shimoyu Dam Aomori
R
FNW
70.0
1988
Shin Tameike Gifu
E
A
15.0
1918
Shinaki Dam Gunma
G
NP
43.5
1965
Shinbogawa Dam (Pre) Niigata
G
F
29.0
1972
Shinbogawa Dam (Re) Niigata
G
FNW
38.0

Shingo Dam Fukushima
G
P
27.5
1939
Shingu Dam Ehime
G
FAIP
42.0
1975
Shingu Dam Ishikawa
E
A
25.4
1955
Shin-ike Ehime
E
A
20.1
1877
Shin-ike Aichi
E
A
15.2
1989
Shin-ike Fukushima
G
A
15.4
1942
Shin-ike Oita
E
A
15.4
1869
Shin-ike Kagawa
E
A
15.1
1970
Shin-ike Wakayama
E
A
16.0
1872
Shin-ike Wakayama
E
A
22.6
1914
Shin-ike Ehime
G
I
17.8
1975
Shin-ike Ehime
E
A
17.2
1877
Shin-ike Okayama
E
A
16.0
1928
Shininotani Dam Gifu
G
P
56.0
1963
Shinkatsurazawa Dam (Re) Hokkaido
G
FNWIP
75.5
2020
Shinkidani-ike Kyoto
E
A
18.2
1882
Shinkoara Dam (Re) Niigata
G
P
19.2
2003
Shinkodoroku Dam Aomori
E
FA
23.8
1967
Shinkukaku Dam Hokkaido
E
A
32.3
1970
Shinmamushidani-ike Shimane
E
A
16.0
1949
Shinmaruyama Dam (Re) Gifu
G
FNP
118.4

Shinmiyakawa Dam Fukushima
G
A
69.0
2004
Shinnakachiyama Dam Toyama
G
P
35.0
1959
Shinnakano Dam (Re) Hokkaido
G
FNW
74.9
1984
Shinnakayama-ike Kagawa
E
A
26.0
1961
Shinnariwagawa Dam Okayama
GA
IP
103.0
1968
Shinnaryu Dam (Pre) Hokkaido
E
A
21.0
1929
Shinobu Dam Fukushima
G
P
21.5
1939
Shinobuzawa-ike Niigata
E
A
18.6
1891
Shinohara Dam Oita
G
P
22.7
1957
Shinrei Dam Kagoshima
E
AW
33.8
1981
Shinsui Dam Gunma
G
P
20.5
1968
Shinsumiyogawa Dam Kagoshima
A
P
25.0
1959
Shintakino-ike Osaka
G
A
26.0
1995
Shintone Dam Aichi
A
FP
116.5
1972
Shintotsukawa Dam Hokkaido
E
A
29.2
1959
Shintsuruko Dam Yamagata
R
A
96.0
1990
Shin-Tsutsumi Ishikawa
E
A
18.0
1885
Shinuchikawa Dam Ishikawa
G
NP
18.9
1984
Shinura Dam Saga
E
A
15.0
1870
Shinzan No.1 Dam Akita
E
A
17.4
1922
Shiobara Dam Tochigi
G
FNA
60.0
1978
Shioda Dam Tochigi
R
A
26.1
2000
Shiokawa Bosai Dam Ishikawa
E
FA
24.0
1956
Shiokawa Dam Yamanashi
G
FNAW
79.0
1997
Shionoiri-ike Nagano
E
A
18.5
1939
Shiota Choseichi Tochigi
R
A
29.0
2000
Shiota Dam Shimane
G
A
39.7
1988
Shiote-ike Okayama
E
A
22.1
1929
Shiozawa Dam Gunma
G
FNW
38.0
1995
Shirahama Dam Chiba
G
W
18.5
1966
Shiraishi Dam Chiba
E
W
19.5
1958
Shiraishigawa Dam Toyama
GF
FNW
50.0
1974
Shiraishiyama Dam Yamagata
E
A
15.9
1991
Shirakawa Dam Yamagata
R
FNAWIP
66.0
1981
Shirakawa Dam (Re) Nara
E
FA
30.0
1996
Shirakawa Tameike (Pre) Nara
E
A
25.5
1933
Shiraki Dam Fukuoka
E
W
22.2
1934
Shirakizawa Dam Hokkaido
E
A
23.7
1968
Shirase No.1 Dam Okinawa
E
A
21.5
1989
Shirase No.2 Dam Okinawa
E
A
23.0
1999
Shirasuna Dam Gunma
G
P
26.8
1940
Shiriuchi Dam Hokkaido
G
A
40.5
1993
Shirogane Dam Hokkaido
R
A
63.5
2002
Shirokawa Dam Niigata
G
FNW
21.7
1996
Shiromaru Tyouseiti Tokyo
G
P
30.3
1962
Shiromizu Dam Yamagata
G
FNA
54.5
1990
Shironotani-ike Ehime
E
A
27.4
1953
Shiroyama Dam Kanagawa
G
FWIP
75.0
1964
Shitabaru Dam Oita
R
A
57.0
1980
Shitara Dam Aichi
G
FNAW
129.0

Shitoki Dam Fukushima
R
FWI
83.5
1983
Shitsumi Dam Shimane
G
FNIP
81.0
2011
Shiwa Dam Aomori
E
F
22.8
1961
Shizunai Dam Hokkaido
G
P
66.0
1966
Shobara Dam Hiroshima
G
FNW
42.0
2015
Shobudani Dam Fukuoka
E
W
18.0
1924
Shobugawa Dam Yamagata
GF
A
31.1
1973
Shogawagoguchi Dam Toyama
G
AWP
18.5
1939
Shoji-ike Kagawa
E
A
17.5
1937
Shorenji Dam Mie
A
FNAWP
82.0
1970
Shoro Dam Hokkaido
G
FNI
48.9
2004
Showa-ike Fukuoka
E
A
19.1
1944
Showa-ike Hiroshima
E
A
18.1
1944
Showa-ike Yamaguchi
E
A
17.5
1945
Showa-ike Okayama
E
A
15.0
1938
Showa-ike Okayama
E
A
15.0
1935
Showa-ike Okayama
E
A
35.0
1938
Showa-ike Kyoto
E
A
27.5
1930
Showa-ike Hyogo
E
A
23.0
1944
Showa-ike Hyogo
E
A
29.0
1932
Shozenji Dam Niigata
G
FNW
47.0
1984
Shukunosawa Dam Miyagi
E
A
26.0
2003
Sodani Dam Mie
E
A
19.0
1979
Sodegasawa Tsutsumi Akita
E
A
17.1
1934
Sogatani Dam Fukui
E
A
31.4
1980
Sogoku-ike Kagawa
E
A
27.3
1956
Sokobaru Dam Okinawa
R
A
29.5
1992
Soma Dam Aomori
R
FA
52.4
2003
Sonohara Dam Gunma
G
FNP
76.5
1965
Sonoseki Dam Miyagi
G
FNW
23.5
1999
Sorihikizawa Tameike Iwate
E
A
23.5
1935
Sosyubetsu Dam Hokkaido
G
P
29.0
1961
Soto Dam Nagasaki
G
AW
34.0
1944
Sotomasuzawa Dam Iwate
G
F
22.5
1961
Sotonosawa Dam Akita
E
A
15.0
1952
Sotoyama Dam Iwate
G
P
33.0
1943
Souri Dam Aichi
E
I
21.0
1965
Soyama Dam Toyama
G
P
73.2
1930
Subari Dam Akita
G
FAP
72.0
1970
Sudagai Dam Gunma
G
P
72.0
1955
Sue Dam Fukuoka
A
W
21.0
1964
Suehiro Dam Oita
G
FA
45.5
1980
Sueoku-ike Okayama
E
FA
22.5
1993
Suetakegawa Dam Yamaguchi
R
FNWIP
89.5
1991
Sufugawa Dam Shimane
G
P
58.0
1961
Sugadaira Dam Nagano
G
AWP
41.8
1968
Sugagawa Dam Ehime
G
FNW
40.2
1975
Sugamata Choseichi Tochigi
G
A
28.4
2002
Sugano Dam Yamaguchi
G
FWIP
87.0
1965
Suganosawa Dam Akita
E
A
16.0
1912
Suganuma Dam Toyama
G
P
22.0
1958
Sugawa Dam Nara
A
W
31.5
1969
Sugesawa Dam Tottori
G
FAIP
73.5
1967
Sugeta Tameike Fukuoka
E
A
23.0
1933
Suginosawa Dam Akita
E
A
15.0
1934
Sugisawa Tameike Yamagata
E
FA
22.5
1937
Sugitani-ike Okayama
E
A
35.7
1967
Sugiyasu Dam Miyazaki
A
P
39.5
1962
Sugo Dam Miyagi
E
A
27.6
1997
Sugo Dam (Pre) Hyogo
G
FN
55.0
1978
Sugo Dam (Re) Hyogo
G
FN
55.7
2010
Sugoroku Dam Gifu
G
P
19.0
1953
Suigetsu-shinike Aichi
E
A
19.0
1950
Suita Dam Kochi
G
P
44.0
1959
Sukenobe Dam Toyama
G
P
45.5
1931
Sukuta Dam Okinawa
G
NA
19.5

Sumatagawa Dam Shizuoka
G
P
34.8
1936
Sunakozawa Dam Akita
G
FNW
78.5
2010
Suno Dam Kagoshima
E
AW
27.5
1998
Surikamigawa Dam Fukushima
R
FNAWIP
105.0
2005
Susobana Dam Nagano
A
FWP
83.0
1969
Suzu-ike Hiroshima
E
A
19.0
1971
Syugi Dam Oita
E
FA
22.9
1965
Syunbetsu Dam Hokkaido
G
P
27.0
1963

Notes:
1. Dam purposes are abbreviated as follows:
A: Agricultural irrigation   F: Flood control   I: Water supply for industry   N: Non-specified, river flow maintenance
P: Hydropower   R: Recreation   S: Snow melting &removing   W: Water supply

2. Dam types are abbreviated as follows:
A: Arch   B: Buttress   CSG: Trapezoidal CSG   E: Earthfill   FA: Asphalt face fill   FC: Asphalt core fill   G: Gravity
GF: Gravity concrete & fill dam (compound)   HG: Hollow gravity   MA: Multi-arch   R: Rockfill

3. The fiscal year (FY) in Japan is from April 1 to March 31 of the following year.

[Back]  [Dams in Japan]